top of page

בניית חברה משותפת בדמוקרטיה בת

קיימא

בישראל

מלא את הפרטים כדי לקבל עדכונים על הפעילות שלנו וכדי ולקבל הזמנות לאירועים

Success! Message received.

הפורום להסכמה האזרחית פועל ליצירת אחריות הדדית, השתתפות ומעורבת מלאה, והזדמנות שווה בין כל אזרחי ישראל

bottom of page